beveiligingscamera

Wij adviseren u graag op het gebied van:

Vraag een offerte aan

Texis Security is een betrouwbare partner voor uw beveiliging. Texis Security heeft die positie op eigen kracht veroverd. Een gedegen en onafhankelijk advies wordt gecombineerd met hoogwaardige technische kennis. Aangevuld met de vaardigheid om uw veiligheid optimaal in te borgen, maakt Texis Security tot de betere aanbieder.

Visie

Beveiligen is het treffen van maatregelen met het doel bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden. Die invloeden kunnen van buitenaf komen, zoals een inbraak en georganiseerde criminaliteit, maar ook van binnenuit, bijvoorbeeld brand en verduistering. Beveiliging is een manier risico's te verminderen en beheersbaar te maken en daardoor de veiligheid te verhogen. Texis Security beschouwt het als haar taak om de beveiliging van objecten optimaal in te richten tegen aanvaardbare kosten.

Aanpak

Om tot een passende beveiliging van een object te komen, brengen we eerst de te risico’s in kaart. Deze worden samen met de minimaal te nemen maatregelen in een beveiligingsplan vastgelegd. De uitvoering van het beveiligingsplan vindt plaats door vakbekwame medewerkers. Door bekwaam beheer en periodieke inspecties wordt de instandhouding van de genomen maatregelen geborgd.

Beveilingsmaatregelen

Texis Security legt haar focus op objectbeveiliging waarbij de maatregelen op het gebied van inbraak, brand, ontruiming, toegangsbeheer en observatie van toepassing kunnen zijn.

Video

Neem contact met ons op

Naam
E-mail
Telefoon
Stel uw vraag